หน้าหลัก

2000+

Student

128

School

Consortium

11

Company Consortium

100

Train the trainer

กำหนดการ

5 เม.ย. - 22 พ.ค. 

รับสมัครโครงการ RAC

  • สมัครในนามสถานศึกษา
  • สมัครในนามบุคคล
29 พ.ค. - 14 ส.ค.

อบรมออนไลน์

24 ก.ค. - 14 ส.ค.

ส่งประกาศนียบัตรสมัครสอบคัดเลือก

10 - 14 ส.ค.

เลือกศูนย์สอบ

19 ส.ค.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

26 หรือ 28 ส.ค.

สอบคัดเลือก

19 ก.ย.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

19 - 24 ก.ย.

ยืนยันสิทธิผู้ผ่านการคัดเลือก

25 - 26 ก.ย.

ยืนยันสิทธิผู้ผ่านการคัดเลือก(สำรอง)

9 - 12 ต.ค.

อบรม Track Robotics

16 - 27 ต.ค.

เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานด้าน Robotics

16 - 20 ต.ค.

อบรม Track AI and Data Science 

23 - 25 ต.ค.

เรียนรู้ประสบการณ์ทำงานด้าน

AI and Data Science 

หน่วยงานความร่วมมือ

โรงเรียนเครือข่าย