ประกาศเปิดระบบส่งประกาศนียบัตร

ประกาศเปิดระบบส่งประกาศนียบัตร

เงื่อนไขการส่งใบประกาศนียบัตร

ผู้เข้าโครงการจะต้องได้ใบประกาศนียบัตรครบอย่างน้อย 2 หลักสูตร จาก 3 หลักสูตรเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การเข้าสอบแต่ละ Track ของโครงการ

Track 1 : Robotics

รวมทั้งหมด 9 ใบ

  • หลักสูตร Robotics ประกาศนียบัตรจำนวน 5 ใบ
  • หลักสูตร AR ประกาศนียบัตรจำนวน 1 ใบ
  • หลักสูตร IOT ประกาศนียบัตรจำนวน 3 ใบ

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันนี้ - 14 ส.ค. 66 เวลา 23.59 น.

Track 2 : AI and Data Science

รวมทั้งหมด 9 ใบ

  • หลักสูตร AI ประกาศนียบัตรจำนวน 4 ใบ
  • หลักสูตร Data Science ประกาศนียบัตรจำนวน 2 ใบ
  • หลักสูตร IOT ประกาศนียบัตรจำนวน 3 ใบ

คู่มือการอัพโหลดใบประกาศนียบัตร