ประกาศขยายระยะเวลาการเรียนออนไลน์

ประกาศขยายระยะเวลาการเรียนออนไลน์

ขยายระยะเวลาการเรียนออนไลน์

ถึงวันที่ 14 ส.ค. 66 เวลา 23.59 น.

(จากเดิมวันที่ 31 ก.ค. 66 )