ประกาศเลือกศูนย์สอบ

ประกาศเลือกศูนย์สอบ

เปิดระบบให้เลือกศูนย์สอบ ผ่านระบบ LEB2 โดยทางโครงการจะส่งลิงก์ในการเลือกศูนย์สอบให้ทาง Email ของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันนี้ - 14 ส.ค. 66 เวลา 23.59 น.

คู่มือ

คู่มือการอัพโหลดใบประกาศนียบัตร

https://bit.ly/RAC_Manual_LEB2