ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

โครงการพัฒนาเพิ่มผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษา-อาชีวศึกษา และเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์ และโค้ดดิ้ง (Robotics, AI, and Coding: RAC)

ได้จัดส่งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดสำหรับการสอบคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิ์สอบผ่านทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

👉 ขอให้ผู้สมัครสอบทำการตรวจสอบอีเมลและเข้าสู่ระบบบการสอบเสมือนจริง (Mock Exam) รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดในลิงก์ไฟล์ที่ได้จัดส่งให้

📌 การสอบเสมือนจริง (Mock Exam) สามารถทำได้ตั้งแต่วันนี้ - 21 ส.ค. 66 เวลา 18.00 น. เท่านั้น