ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิอบรม

รายละเอียดการยืนยันสิทธิ

  1. ผู้มีสิทธิอบรมจะต้องยืนยันสิทธิเข้าร่วมการอบรมภายในวันที 24 กันยายน 2566 โดยทางโครงการจะส่งลิงก์ยืนยันสิทธิ์ให้ทาง Email ของผู้สมัคร
  2. หากไม่ได้ยืนยันสิทธิภายในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ
  3. หากมีผู้สละสิทธิ ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับสำรองจะได้รับ Email ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 แจ้งการยืนยันสิทธิตามลำดับ และยืนยันสิทธิภายในวันที่ 25 – 26 กันยายน 2566


Track Robotics

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก Track Robotics จำนวน 50 คน และรายชื่อสำรอง จำนวน 10 คน

Track AI and Data Science

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก Track AI and Data Science จำนวน 50 คน และรายชื่อสำรอง จำนวน 7 คน