บันทึกการทำงาน-รัญชิดา-แข็งขัน-ม.6-บางปะกอกวิทยาคม

พัฒนากระบวนการ จัดเรียงสินค้า กลุ่มข้าวปั้นเเช่เเข็ง

วันที่ 16 ตุลาคม

รายละเอียด

วันฝึกงานวันเเรก ช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยการพูดคุย ทำความเข้าใจกติกาในการอยู่ร่วมกัน

ช่วงบ่าย เลือกหัวข้อโปรเจคที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท เเละสิ่งที่ดิฉันเลือกคือบริษัท CPRAM

ช่วงดึก ออกไปซื้อ โอนิกิริ เพื่อนที่จะนำมาทำโปรเจคในวันต่อไป เเละกลับห้องพักไปทำสไลด์เพื่อนำเสนอไอเดียให้อาจาร์ยฟังในวันต่อไป

วันที่ 17 ตุลาคม

รายละเอียด

ช่วงเช้า นั่งประชุมนำเสนอไอเดียภายในกลุ่ม

ช่วงบ่าย นำเสนอไอเดียในการทำชิ้นงานโปรเจค ในรูปเเบบของสไลด์ และ ได้รับคำเเนะนำจากพี่ๆเเละอาจาร์ย

ช่วงเย็น นำคำเเนะนำที่ได้รับมาประชุมกันอีกครั้งจนได้ข้อสรุปของโปรเจค

วันที่ 18 ตุลาคม

รายละเอียด

ช่วงเช้า หาวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมตัวที่จะเริ่มลงมือทำชิ้นงาน

ช่วงบ่าย เริ่มนำวัสดุอุปกรณ์เช่น สายพาน เเละกระบอกสูบ ในการมาประกอบให้เข้ากัน เเละเริ่มเจอปัญหาของชิ้นงาน

ช่วงเย็น พยายามเเก้ไขปัญหาของชิ้นงานเบื้องต้น เเละผ่านไปด้วยดี

ช่วงดึก ทำสไลด์นำเสนอ อัพเดตงานในวันต่อไป เเละขึ้น โปรเเกรม 3d

วันที่ 19 ตุลาคม

รายละเอียด

ช่วงเช้า ทำสไลด์นำเสนอเเละการขึ้น 3 d ที่เหลือให้เสร็จ เเละลงมือประกอบชิ้นงานต่อไป

ช่วงบ่าย นำเสนออัพเดตงานเเละได้รับคำเเนะนำจากพี่ๆเเละอาจาร์ย

วันที่ 20 ตุลาคม

รายละเอียด

ช่วงเช้า เเละช่วงบ่าย ได้ไปดูการทำงาน ที่บริษัท CPRAM ได้รู้ถึงวิธีการผลิตในปัจจุบัน เเละเป้าหมายในอนาคตของบริษัท

ช่วงเย็น ทำสไลด์อัพเดตชิ้นงาน

วันที่ 21 ตุลาคม

รายละเอียด

ช่วงเช้า ต่อวงจรการทำงานของสายพาน เเละปรับความสมดุลสายพานให้เหมาะกับความต้องการ

ช่วงบ่าย หาจุดปรับปรุงเเก้ไขของสายพานเเละกรบอกสูบ เเละได้นำอะคริลิคมาติดตั้งเพื่อเเก้ไขปัญหา

ช่วงเย็น นำเสนอสไลด์อัพเดตงาน เเละได้รับคำเเนะนำเเก้ไข

วันที่ 22 ตุลาคม

รายละเอียด

ช่วงเช้า ไปบ้านหม้อเพื่อหาซื้ออุปกรณ์ที่ต้องการในการนำมาทำชิ้นงาน

ช่วงบ่าย ติดตั้งตำเเหน่งที่เหมาะสมของเซนเซอร์ที่สายพานเเละการบอกสูบ

ช่วงดึก ทำสไลด์นำเสนออัพเดตผลงานที่ต้องเสนอในวันต่อไป

วันที่ 23 ตุลาคม

รายละเอียด

ช่วงเช้า เริ่มเชื่อมต่อวงจรของชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆให้ทำงานร่วมกัน

ช่วงบ่าย นำเสนอสไลด์อัพเดตผลงานเเละได้รับคำแนะนำ

ช่วงเย็น ได้หุ่นเเขนกล scara ที่ได้จากอาจาร์ยมาในการทำชิ้นงาน

วันที่ 24 ตุลาคม

รายละเอียด

ช่วงเช้า ติดตั้งเเขนกล วงจรต่างๆเเละโค้ด ในการบังคับเเขนกล

ช่วงบ่าย เชื่อมสายพานเเละเซนเซอร์ เเละกระบอกสูบให้ทำงานร่วมกันได้สำเร็จ

วันที่ 25 ตุลาคม

รายละเอียด

ต่อวงจรไฟฟ้าทั้งระบบเข้าด้วยกัน บังคับเเขนกลให้ได้ตามที่ต้องการ

นำเสนอสไลด์อัพเดตชิ้นงานให้กับอาจาร์ย พร้อมได้รับคำติชม

วันที่ 26 ตุลาคม

รายละเอียด

เตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอผลงานในสไลด์ ในวันถัดไป

ต่อวงจรทั้งระบบให้เสถียร เขียนเเละเเก้โค้ด ให้ทำงานได้ดีที่สุด

วันที่ 27 ตุลาคม

รายละเอียด

นำเสนอชิ้นงานที่ทำทั้งหมด ให้อาจาร์ยเเละทางบริษัทได้รับฟัง