ชุดการเรียนรู้ Smart Farm ชุดที่ 3 เรื่องการรับข้อมูลค่าความชื้นในดินเเละสั่งงานระบบรดน้ำต้นไม้

ในชุดนี้เราจะมาเรียนรู้การทำงานของระบบสื่อสารสองทางคือการรับข้อมูลจากเซนเซอร์ DHT 22 เเละ Soil Moisture อีกทั้งยังมีการสั่งงานระบบรดน้ำต้นไม้ผ่านเว็บไซต์ Node red

สารบัญเนื้อหา

  • Introduction
  • การทดลองใช้ EsPino32 กับ IOT mqtt panel
  • มาเรียนรู้ Coding กันเถอะ
  • มาโยง Node red กันเถอะ

Introduction

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

  1. โปรเเกรม Arduino
  2. บอร์ด ESPino 32
  3. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิเเละความชื้น DHT 22
  4. Router wifi

ลักษณะการทำงานของระบบ

System Overview

System Architecture

Line วงจรของชิ้นงาน

ให้ผู้เรียนต่อวงจรตามภาพ