บันทึกการทำงาน-รัญชิดา-แข็งขัน-ม.6-บางปะกอกวิทยาคม

พัฒนากระบวนการ จัดเรียงสินค้า กลุ่มข้าวปั้นเเช่เเข็ง วันที่ 16 ตุลาคม รายละเอียด วัน …