ชุดการเรียนรู้ Internet of Things ในด้านการเกษตร (Smart farm)

1. ที่มาเเละความสำคัญ ผู้พัฒนาได้รับโจทย์จากทางบริษัท ThaiEasyElec ว่าต้องการให้พัฒน …

ชุดการเรียนรู้ Smart Farm ชุดที่ 3 เรื่องการรับข้อมูลค่าความชื้นในดินเเละสั่งงานระบบรดน้ำต้นไม้

ในชุดนี้เราจะมาเรียนรู้การทำงานของระบบสื่อสารสองทางคือการรับข้อมูลจากเซนเซอร์ DHT 22 …

ชุดการเรียนรู้ Smart Farm ชุดที่ 2 เรื่องการรับข้อมูลอุณหภูมิ

ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการรับค่าอุณหภูมิจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ DHT 22 โดยจ …