พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ฟีโบ้ มจธ. จับมือพันธมิตร ลงนามบันทึกความร่วมมือสร้างเครือข่ายด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ป …

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ฟีโบ้และพันธมิตรร่วมจัดงานใหญ่ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ก …